DEKLARACJA JAKOŚCI:

 

 

 Deklaracja jakości
HAKOM-CHEMOTECH

     

 

 

DEKLARACJE ZGODNOŚCI - RURY, KSZTAŁTKI I OSPRZĘT O PRZEKROJU OKRĄGŁYM:

 

 

 Deklaracja zgodności
PVC


Deklaracja zgodności
PPs

Deklaracja zgodności
PP

Deklaracja zgodności
PE
       

Deklaracja zgodności
PVDF

Deklaracja zgodności
PPs-EL
   

 

 

DEKLARACJE ZGODNOŚCI - KANAŁY, KSZTAŁTKI I OSPRZĘT O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM:

 

 


Deklaracja zgodności
PVC

Deklaracja zgodności
PPs

Deklaracja zgodności
PP

Deklaracja zgodności
PE
       

Deklaracja zgodności
PVDF


Deklaracja zgodności
PPs-EL
 

 

 

ATESTY HIGIENICZNE:

 


Atest higieniczny
PVC

Atest higieniczny
PPs

Atest higieniczny
PP

Atest higieniczny
PE
       

Atest higieniczny
PVDF