Ochrona środowiska

Łączenie poprzez spawanie zapewnia w 100% szczelność instalacji wentylacji chemoodpornych zabezpieczając tym samym środowisko przed przedostaniem się zanieczyszczeń do otoczenia w sposób niekontrolowany.

Produkty muszą zawsze być oznakowane zgodnie z normą DIN EN 11469 symbolami i numerami recyklingu:

rec2 PE Etykiety mogą zawierać również inne informacje.
rec3 PVC
rec5 PP
rec7 Inne

Stosowane tworzywa sztuczne oraz ich odpady poprodukcyjne i poinstalacyjne nadają się w całości do ponownego przetworzenia.

22 899 34 03