Wymiary bazowe

Nominalną wielkością umowną jest średnica zewnętrzna kanału wentylacyjnego D [mm]. Wszystkie kształtki i elementy osprzętu w przeciwieństwie do instalacji tradycyjnych produkowane są w wersji mufowej lub z połączeniami kołnierzowymi.

Wymiar bazowy dla kanałów (rur):

Wymiar bazowy dla kształtek i osprzętu:

Elementy których średnica zewnętrzna jest równa średnicy kanału wentylacyjnego należy łączyć za pomocą połączeń kołnierzowych lub złączek zewnętrznych (tzw. muf).

22 899 34 03