Osprzęt i wyposażenie

Systemy wentylacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych wymagają jak każda instalacja wentylacji zastosowania osprzętu, elementów wyposażenia oraz urządzeń pomocniczych, regulacyjnych i pomiarowych niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji. Duży wybór wersji zróżnicowane typy, warianty materiałowe oraz szeroki zakres średnic pozwala w pełni uzupełnić ofertę kanałów i kształtek.

22 899 34 03