MMD - Mufa

MMD - Mufa

MMD - Mufa z uszczelką chemoodporna wykonana z tworzyw sztucznych

Mufa okrągła wykonana z tworzywa termoplastycznego "plug-in" z uszczelką wielokrotną do montażu w rury.

Wykonanie:

  • mufa "plug-in" system z uszczelką wargową,
  • formowane ciśnieniowo do 315mm,
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • uszczelka wargowa po każdej stronie
  • podciśnienie max. 10.000Pa

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak materiał

Wymiarowanie:
Mufa M[x] - MD - [d]
[x] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Wersje materiałów:

  • PPs (RAL 7037),
  • PP (RAL 7032),
  • PE (czarny),
  • PPs-el (czarny),

Dla kształtek z materiału PPs-el, uszczelka składa się z przewodzącego elektrycznie polimeru bazowego.

Oznaczanie:

Typ M2-MD M3-MD M4-MD M5-MD
Materiał PPs PP PE PPs-el

Wymiary

PPs,PP,PE,PPs-el
d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] s [mm] m [kg]
0050 80 25 30 3 0,1
0063 80 25 30 3 0,1
0075 100 35 30 3 0,1
0090 100 35 30 3 0,2
0110 95 40 15 3 0,2
0125 90 40 10 3 2
0160 100 40 20 3 0,2
0200 120 50 20 3 0,3
0250 120 50 20 3 0,4
0315 120 50 20 3 0,6
22 899 34 03