TMD - Trójnik

TMD - Trójnik

TMD - Trójnik 90° z uszczelką wargową chemoodporny z tworzyw sztucznych

Trójniki okrągły wykonane z tworzywa termoplastycznego "plug-in" z uszczelką wielokrotną do montażu w rury.

Wykonanie:

  • trójnik "plug-in" system z uszczelką wargową,
  • formowane ciśnieniowo do 250mm,
  • formowane maszynowo od 280mm do 315mm,
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • uszczelka wargowa po każdej stronie
  • podciśnienie max. 10.000Pa

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak materiał

Wymiarowanie:
Trójnik T[x] - MD - [d]
[x] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Wersje materiałów:

  • PPs (RAL 7037),
  • PP (RAL 7032),
  • PE (czarny),
  • PPs-el (czarny),

Dla kształtek z materiału PPs-el, uszczelka składa się z przewodzącego elektrycznie polimeru bazowego.

Oznaczanie:

Typ T2-MD T3-MD T4-MD T5-MD
Materiał PPs PP PE PPs-el

Wymiary

PPs, PP, PE, PPs-el
d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] H [mm] s [mm] m [kg]
0050 140 25 70 35 3,0 0,2
0063 160 25 90 45 3,0 0,2
0075 170 35 100 55 3,0 0,3
0090 200 35 130 60 3,0 0,4
0110 225 40 145 70 3,5 0,5
0125 285 40 185 85 3,5 0,5
0160 330 40 250 100 4,5 0,6
0200 385 50 285 120 5,0 1,2
0250 415 50 315 145 5,5 1,6
0315 530 60 410 190 3,5 3,3
22 899 34 03