RS - Króciec prosty mufowy

RS - Króciec prosty mufowy

RS - Króciec mufowy chemoodporny z tworzyw sztucznych

Króciec mufowy przeznaczony do wykonywania nietypowych trójników, czwórników z wykorzystaniem trójników siodłowych.

 

Wykonanie:

  • króciec mufowy,
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Króciec mufowy RS[m] - [d]
[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary

d
[mm]
PVC / PVC-UV PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
0075 * * * * * 200 35 130 3,0
0090 * * * * * 220 35 150 3,0
0110 * * * * * 225 40 145 3,0
0125 * * * * * 270 40 190 3,0
0140 * * * * * 270 40 190 3,0
0160 * * * * * 325 40 245 3,0
0180 * * * * * 375 50 275 3,0
0200 * * * * * 380 50 280 3,0
0225 * * * * * 420 50 320 3,5
0250 * * * * * 410 50 310 3,5
0280 * * * * * 460 50 360 4,0
0315 * * * * * 520 50 415 5,0
0355 * * * * * 570 50 460 5,0
0400 * * * * * 610 60 490 6,0

* na zapytanie

22 100 47 00