TH-30 - Trójnik orłowy

TH-30 - Trójnik orłowy

TH-30 - Trójnik orłowy o kącie rozwarcia <30° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

 

Wykonanie:

  • trójnik orłowy kąt <30°
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Trójnik orłowy TH [m] - 30 - [d]
[m] - typ materiału
[d] - średnice kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ TH1-30 TH2-30 TH3-30 TH4-30 TH5-30 TH6-30 TH9-30
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary th30

 

d
[mm]
PVC / PVC-UV PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  L1 L2 H s kg L1 L2 H s kg
050 25 35 35 3,0 0,1 25 35 35 3,0 0,1
063 25 40 40 3,0 0,2 25 40 40 3,0 0,1
075 35 45 45 3,0 0,3 25 45 45 3,0 0,1
090 35 55 55 3,0 0,3 35 55 55 3,0 0,2
110 40 75 75 3,0 0,6 40 75 75 3,0 0,3
125 40 80 80 3,0 0,8 40 80 80 3,0 0,3
140 40 90 90 3,0 0,8 40 90 90 3,0 0,5
160 40 100 100 3,0 0,9 40 100 100 3,0 0,5
180 50 115 115 3,0 1,1 50 115 115 3,0 0,6
200 50 125 125 3,0 1,1 50 125 125 3,0 0,8
225 50 140 140 3,0 1,8 50 140 140 3,5 1,2
250 50 155 155 3,0 2,1 50 155 155 3,5 1,3
280 50 170 170 3,0 3,9 50 170 170 4,0 1,7
315 50 190 190 3,0 3,9 50 190 190 5,0 2,6
355 50 215 215 3,0 5,9 50 215 215 5,0 3,9
400 50 240 240 3,0 9,8 50 240 240 6,0 6,6
450 55 270 270 3,5 5,2 50 270 270 6,0 6,0
500 55 300 300 4,0 10,7 50 300 300 6,0 7,2
600 65 355 355 5,0 12,7 - - - - -
630 - - - - - 90 380 380 8,0 16,2

 

22 100 47 00