TH-45 - Trójnik orłowy

TH-45 - Trójnik orłowy

TH-45 - Trójnik orłowy o kącie rozwarcia <45° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

 

Wykonanie:

  • trójnik orłowy kąt <45°
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Trójnik orłowy TH [m] - 45 - [d]
[m] - typ materiału
[d] - średnice kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ TH1-45 TH2-45 TH3-45 TH4-45 TH5-45 TH6-45 TH9-45
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary

d
[mm]
PVC / PVC-UV PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 25 50 30 3,0 0,1 30 50 25 3,0 0,1
0063 25 55 35 3,0 0,2 30 55 30 3,0 0,1
0075 20 65 45 3,0 0,2 35 65 35 3,0 0,1
0090 20 70 45 3,0 0,3 35 70 40 3,0 0,2
0110 45 95 45 3,0 0,4 40 95 45 3,0 0,2
0125 40 100 60 3,0 0,7 40 100 60 3,0 0,4
0140 20 120 70 3,0 0,7 40 120 70 3,0 0,5
0160 40 140 75 3,0 0,8 40 140 65 3,0 0,5
0180 30 150 85 3,0 1,1 50 150 85 3,0 0,7
0200 50 175 85 3,0 1,0 50 175 85 3,0 0,7
0225 40 185 105 3,0 1,9 50 185 105 3,5 1,2
0250 50 215 105 3,0 1,4 50 215 105 3,5 1,0
0280 40 245 125 3,0 3,7 50 245 125 4,0 2,0
0315 50 275 140 3,0 3,1 50 275 140 5,0 3,1
0355 45 305 155 3,0 5,0 50 305 155 5,0 3,1
0400 50 355 175 3,0 9,0 50 355 180 6,0 6,0
0450 55 415 200 3,5 9,5 50 415 200 6,0 7,6
0500 60 460 215 4,0 13,9 50 460 225 6,0 9,3
0600 60 550 270 5,0 16,3 - - - - -
0630 - - - - - 90 580 280 6,0 17,5
22 100 47 00