TSS-45 - Trójnik siodłowy

TSS-45 - Trójnik siodłowy

TSS-45 - Trójnik siodłowy kątowy 45° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

 

Wykonanie:

  • siodłowy, kąt wcięcia <45°,
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenie mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr jak dla materiału [°C]

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Trójnik siodłowy TSS[m] - 45M - [d] - [d2]
[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
[d2] - średnica odnogi w m
m

 

Oznaczanie:

Typ TSS1-45M TSS2-45M TSS3-45M TSS4-45M TSS5-45M TSS6-45M TSS9-45M
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary tss45

d
[mm]
PVC / PVC-UV PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 65 35 3,0 0,1 65 35 3,0 0,1
0063 82 35 3,0 0,1 82 35 3,0 0,1
0075 90 35 3,0 0,1 90 35 3,0 0,1
0090 107 35 3,0 0,1 107 35 3,0 0,1
0110 137 40 3,0 0,2 137 40 3,0 0,1
0125 141 40 3,0 0,2 171 40 3,0 0,2
0140 159 40 3,0 0,3 159 40 3,0 0,2
0160 189 40 3,0 0,4 189 40 3,0 0,3
0180 213 50 3,0 0,5 213 50 3,0 0,3
0200 231 50 3,0 0,6 231 50 3,0 0,4
0225 260 50 3,0 0,8 261 50 3,5 0,6
0250 284 50 3,0 0,9 284 50 3,5 0,7
0280 316 50 3,0 1,1 314 50 4,0 1,0
0315 351 50 3,0 1,4 353 50 5,0 1,5
0355 392 50 4,0 2,2 393 50 5,0 1,9
0400 456 50 4,0 3,0 458 60 6,0 3,0
0450 528 60 4,0 3,8 530 60 6,0 3,8
0500 578 60 4,0 4,6 580 60 6,0 4,6
0560 - - - - * * * *
0600 * * * * - - - -
0630 - - - - * * * *
0700 * * * * * * * *
0710 - - - - * * * *
0800 * * * * * * * *
22 100 47 00