EBG90 - Kolano

EBG90 - Kolano

EBG90 - Kolana prostokątne chemoodporne typu E

Kolana prostokątne <90° typu E chemoodporne z tworzyw sztucznych.

Wykonanie:

 • kolano prostokątne kąt <90°
 • na podstawie zamówienia
 • formowane i spawane
 • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
 • standardowo połączenia mufowe
 • na zamówienie połączenia kołnierzowe

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
Zgodny z zastosowanym materiałem

Wymiarowanie:
Kolano prostokątne EBG...-90-A=......xB=....../r=80

Uwagi:
Możliwe do wykonania za dopłatą kolana i łuki w wersji kołnierzowej.
Możliwy do wykonania promień inny niż standardowy 80mm.
Możliwy do wykonania dowolny kąt różny od 90°

Wersje materiałowe:

 • PVC (szary RAL 7011),
 • PPs (szary RAL 7037),
 • PP (szary RAL 7032),
 • PE (czarny),
 • PVDF (naturalny),

Oznaczanie:

Typ EBG1-90- EBG2-90- EBG3-90- EBG4-90- EBG6-90-
Materiał PVC PPs PP PE PVDF

Kształtki wentylacyjne dzielą się na 3 grupy konstrukcyjne, różniących się od siebie grubością ścianki w zależności od wymiaru dłuższego boku.

Konstrukcja

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek kolan i łuków prostokątnych z materiału PP i PPs

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] grubość ścianki S [mm]
0110-0250 4 4 6
0251-0500 4 4 6
0501-1000 6 6 6

TAB2. Wymiary główne i grubość ścianek kolan i łuków prostokątnych z materiału PVC i PE

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] grubość ścianki S [mm]
0110-0250 3 4 5
0251-0500 4 4 5
0501-1000 5 5 5

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

GRUBOŚCI ŚCIANEK i WZMOCNIENIA:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

PRZEKROJE I WYMIARY:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (arch.)
PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

INNE:
Normy wewnętrzne zakładowe CHEMOTECH.

22 899 34 03