EBL90 - Łuk chemoodporny prostokątny

EBL90 - Łuk chemoodporny prostokątny

Łuki prostokątne EBL90 z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą gięcia i spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kształtki zależy od wymiarów poprzecznych. Grubości ścianki kształtek dobrane są zgodnie z normą DIN, tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność. W przypadku dużych przekrojów stosowane są dodatkowe wzmocnienia poprawiające sztywność elementów.

W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar zewnętrzny kształtki. W zależności od rodzaju zakończenia systemy z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (mufy ale tylko PVC).

Wykonanie:

  • na podstawie zamówienia
  • wytwarzane przez formowane i spawane
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
  • standardowo zakończenia mufowe
  • na zamówienie zakończenia kołnierzowe
  • łącznie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
Zgodny z zastosowanym materiałem

Wymiarowanie:
Łuk prostokątny EBL(m)-90-(A) x (B) / r=80

m - rodzaj materiału
A - szerokość [mm]
B - wysokość [mm]

Uwagi:
Możliwe do wykonania za dopłatą kolana i łuki w wersji kołnierzowej.
Możliwy do wykonania promień inny niż standardowy 80mm.
Możliwy do wykonania dowolny kąt różny od 90°

 

Oznaczanie:

Typ EBL1-90 EBL2-90 EBL3-90 EBL4-90 EBL6-90
Materiał PVC-U PPs PP PE PVDF
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor-pvdf
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polifluorek
winylidenu

 

Wymiary

Konstrukcja

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek kolan i łuków prostokątnych z materiału PP / PPs

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] PP / PPs
grubość ścianki S [mm]
0110-0250 4 4 6
0251-0500 4 4 6
0501-1000 6 6 6

TAB2. Wymiary główne i grubość ścianek kolan i łuków prostokątnych z materiału PVC / PE

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] PVC / PE
grubość ścianki S [mm]
0110-0250 3 4 5
0251-0500 4 4 5
0501-1000 5 5 5

Normy

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

NORMY:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.
DIN 4102-6 - Palność materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, przewody wentylacyjne, pojęcia, wymogi i kontrole.
DIN 16 927 - Płyty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - techniczne warunki dostawy.
PN-EN 1505 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (analogia).

22 100 47 00