EDPO - Dyfuzor p/o

EDPO - Dyfuzor p/o

EDPO - Dyfuzory prostokątne chemoodporne typu E

Dyfuzory chemoodporne typu E chemoodporne z tworzyw sztucznych.

Wykonanie:

 • dyfuzor prostokąt-okrąg symetryczny
 • na podstawie zamówienia
 • formowane i spawane
 • minimalna grubość ścianki 4 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
 • standardowo połączenia mufowe
 • na zamówienie połączenia kołnierzowe

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
Zgodny z zastosowanym materiałem

Wymiarowanie:
Dyfuzor prostokątny EDPO-A=...... x B=...... x D [mm] // Lc=...... [mm]
gdzie Lc = 50[mm] + L[mm]+ 50[mm]

Uwagi:
Możliwe do wykonania za dopłatą dyfuzory w wersji kołnierzowej.
Możliwe do wykonanie dyfuzory niesymetryczne EDPO-NS.

Wersje materiałowe:

 • PVC (szary RAL 7011),
 • PPs (szary RAL 7037),
 • PP (szary RAL 7032),
 • PE (czarny),
 • PVDF (naturalny),

Oznaczanie:

Typ EDPO1- EDPO2- EDPO3- EDPO4- EDPO6-
Materiał PVC PPs PP PE PVDF

Konstrukcja

Konstrukcja

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek kształtek prostokątnych z materiału PP; PPs; PVC i PE

B [mm] 0110-0500 0501-0750 0751-1000
A [mm] PP, PPs grubość ścianki S [mm]
0110-0500 4 5 6
0501-0750 5 5 6
0751-1000 6 6 6

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

GRUBOŚCI ŚCIANEK i WZMOCNIENIA:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

PRZEKROJE I WYMIARY:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (arch.)
PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

INNE:
Normy wewnętrzne zakładowe CHEMOTECH.

22 899 34 03