EKKO - Sztucer na rurę

EKKO - Sztucer na rurę

EKKO - Sztucer na rurę prostokątny typu E

Sztucery prostokątne na rurę <90° typu E chemoodporne z tworzyw sztucznych.

Wykonanie:

  • sztucery prostokątne na rurę kąt <90°
  • na podstawie zamówienia
  • formowane i spawane
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
  • standardowo połączenia mufowe
  • za dopłatą połączenia kołnierzowe

Konstrukcja

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek sztucerów prostokątnych z materiału PP i PPs

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] PP, PPs grubość ścianki S [mm]
0110-0250 4 4 6
0251-0500 4 4 6
0501-1000 6 6 6

TAB2. Wymiary główne i grubość ścianek sztucerów prostokątnych z materiału PVC i PE

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] PVC, PE grubość ścianki S [mm]
0110-0250 3 4 5
0251-0500 4 4 5
0501-1000 5 5 5

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

GRUBOŚCI ŚCIANEK i WZMOCNIENIA:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

PRZEKROJE I WYMIARY:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (arch.)
PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

INNE:
Normy wewnętrzne zakładowe CHEMOTECH.

22 899 34 03