EKP - Kanał prostokątny chemoodporny

EKP - Kanał prostokątny chemoodporny

Kanały prostokątne EKP z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą gięcia i spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kanały zależy od wymiarów poprzecznych i długości kanału. Grubości ścianki kanału dobrane są zgodnie z normą DIN, tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność. W przypadku dużych przekrojów stosowane są dodatkowe wzmocnienia poprawiające sztywność elementów.

W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar zewnętrzny kanału. W zależności od rodzaju zakończenia systemy z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (tylko PVC).

Minimalna wielkość kanału 200 x 200 mm.
Standardowe długości kanałów:  1000, 1500 lub 3000 mm.

Wykonanie:

 • na podstawie zamówienia
 • wytwarzane przez formowane i spawane
 • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN4741 T2
 • standardowo zakończenia mufowe
 • na zamówienie zakończenia kołnierzowe
 • łącznie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Standardy wykonania:

 • kanał prosty: EKP  - bosy (bez muf i kołnierzy)
 • kanał prosty: EKP-M  - z mufą (z jednej strony), kan
 • kanał prosty: EKP-F  - z kołnierzami (z dwóch stron)
 • kanał prosty: EKP-MF - z mufą i kołnierzem (po jednym z każdej strony)
 • minimalny przekrój: 200x200 mm
 • standardowe długości:  1000, 1500 lub 3000 mm.

Temperatura robocza:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Kanał prostokątny EKP(m)-(p)-(A) x(B) / (L)

m - rodzaj materiału
p - rodzaj przyłącza
A - szerokość [mm]
B - wysokość [mm]
L - długość
[mm]

Uwagi:

Maksymalna długość kanału bez wzmocnień Lmax=1000mm.
Maksymalna długość kanału ze wzmocnieniami Lmax=3000mm.

 

Oznaczanie:

Typ EKP1 EKP2 EKP3 EKP4 EKP6
Materiał PVC-U PPs PP PE PVDF
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor-pvdf
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polifluorek
winylidenu

 

Wymiary

Konstrukcja

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek kanałów prostokątnych bez wzmocnień o boku <600mm

Szerokość
A [mm]
0110 0200 0300 0400 0500 0600
Wysokość
H [mm]
PP / PPs / PVC / PE
grubość ścianki S [mm]
0110 4 4 4 4 4 6
0200 4 4 4 4 4 6
0300 4 4 4 4 4 6
0400 4 4 4 4 4 6
0500 4 4 4 4 4 6
0600 6 6 6 6 6 6

Konstrukcja

Konstrukcja

TAB2. Wymiary główne i grubość ścianek kanałów prostokątnych ze wzmocnieniami o boku > 601mm

Szerokość
A [mm]
0700 0800 0900 01000
Wysokość
H [mm]
PP / PPs / PVC / PE
grubość ścianki S [mm]
0110 6 6 6 6
0200 6 6 6 6
0300 6 6 6 6
0400 6 6 6 6
0500 6 6 6 6
0600 6 6 6 6
0700 6 6 6 6
0800 6 6 6 6
0900 6 6 6 6
1000 6 6 6 6

Normy

Kanały wentylacyjne dzielą się na 3 grupy konstrukcyjne, różniące się od siebie grubością płaszcza w zależności od wymiaru dłuższego boku. Wymiary minimalne podane zostały w tabeli TAB3.

TAB3. Grubość ścianek wg zastosowanego materiału i maksymalnego ugięcia
maksymalnego 2% wg DIN4741 T5 dla maksymalnego ciśnienia +/- 1000Pa.

Grupa
konstrukcyjna
A lub B
[mm]
PP/PPs PE PVC
    grubość ścianki S [mm]
I 0110 - 0500 4 mm 4 mm 4 mm
II 0501 - 1000 6 mm 6 mm 6 mm
III 1001 - 2000 8 mm 8 mm 8 mm

Kanały i kształtki wentylacyjne chemoodporne o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z normami zakładowymi lub normami DIN.

Dopuszcza się stosowanie ścianek o większej grubości niż podane w TAB3 zgodnej z normą DIN.

NORMY:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.
DIN 4102-6 - Palność materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, przewody wentylacyjne, pojęcia, wymogi i kontrole.
DIN 16 927 - Płyty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - techniczne warunki dostawy.
PN-EN 1505 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (analogia)

22 100 47 00