EPM - Mufy

EPM - Mufy

EPM - Mufy do łączenia kanałów prostokątnych typu E

Mufy złączne do kanałów i kształtek prostokątnych chemoodporne z tworzyw sztucznych.

Wykonanie:

  • mufa prostokątna
  • na podstawie zamówienia
  • formowane i spawane
  • minimalna grubość ścianki 4 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
  • do wykonywania połączeń mufowych

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
Zgodny z zastosowanym materiałem

Wymiarowanie:
Mufa prostokątna EPM-A=...... x B=.......

Uwagi:
Produkowane są mufy z jednym końcem kołnierzowym do stosowania jako elementy przejściowe pomiędzy łączeniem mufowym i kołnierzowym.

Wersje materiałowe:

  • PVC (szary RAL 7011),
  • PPs (szary RAL 7037),
  • PP (szary RAL 7032),
  • PE (czarny),
  • PVDF (naturalny),

Oznaczanie:

Typ EPM1- EPM2- EPM3- EPM4- EPM6-
Materiał PVC PPs PP PE PVDF

Wymiary

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek muf prostokątnych z materiału PVC, PP, PPs, PE

A lub B [mm] L [mm] PPs / PP / PE PVC
    S [mm] S [mm]
0110 - 0250 50 4 3
0251 - 0500 80 4 4
0501 - 1000 80 5 5

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

GRUBOŚCI ŚCIANEK i WZMOCNIENIA:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

PRZEKROJE I WYMIARY:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (arch.)
PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

INNE:
Normy wewnętrzne zakładowe CHEMOTECH.

22 899 34 03