Kolano chemoodporne prostokątne (EBG45)

Kolano chemoodporne prostokątne (EBG45)

Kolana prostokątne EBG45 z tworzyw sztucznych produkowane są z płyt metodą gięcia i spawania. Grubość płyt, z których wykonane są kształtki zależy od wymiarów poprzecznych. Grubości ścianki kształtek dobrane są zgodnie z normą DIN, tak żeby zapewnić odpowiednią sztywność. W przypadku dużych przekrojów stosowane są dodatkowe wzmocnienia poprawiające sztywność elementów.

W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar zewnętrzny kształtki. W zależności od rodzaju zakończenia systemy z tworzyw sztucznych łączy się poprzez spawanie (mufy), skręcenia (kołnierze) lub klejenie (mufy ale tylko PVC).

Wykonanie:

  • kolano prostokątne <45°
  • na podstawie zamówienia
  • formowane i spawane
  • minimalna grubość ścianki 4 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
  • połączenia mufowe lub kołnierzowe

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
Zgodny z zastosowanym materiałem

Wymiarowanie:
Kolano prostokątne EBG...-45-A=......xB=....../r=80

Uwagi:
Możliwe do wykonania za dopłatą kolana i łuki w wersji kołnierzowej.
Możliwy do wykonania promień inny niż standardowy 80mm.
Możliwy do wykonania dowolny kąt różny od 45°

Wersje materiałowe:

  • PVC (szary RAL 7011),
  • PPs (szary RAL 7037),
  • PP (szary RAL 7032),
  • PE (czarny),
  • PVDF (naturalny),

Oznaczanie:

Typ EBG1-45- EBG2-45- EBG3-45- EBG4-45- EBG6-45-
Materiał PVC PPs PP PE PVDF

Konstrukcja

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek kolan i łuków prostokątnych z materiału PP i PPs

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] PP, PPs grubość ścianki S [mm]
0110-0250 4 4 6
0251-0500 4 4 6
0501-1000 6 6 6

TAB2. Wymiary główne i grubość ścianek kolan i łuków prostokątnych z materiału PVC i PE

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-1000
A [mm] PVC, PE grubość ścianki S [mm]
0110-0250 3 4 5
0251-0500 4 4 5
0501-1000 5 5 5

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

GRUBOŚCI ŚCIANEK i WZMOCNIENIA:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

PRZEKROJE I WYMIARY:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (arch.)
PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

INNE:
Normy wewnętrzne zakładowe CHEMOTECH.

22 899 34 03