SG - Siatka ochronna

SG - Siatka ochronna

SG - Siatka ochronna chemoodporna z tworzyw termoplastycznych

Wymiary

Wymiary

 

Oznaczanie:

Typ SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-C
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu

polichlorek
winylu chlorowany

22 100 47 00