RSD-0750 - Tłumik akustyczny chemoodporny

RSD-0750 - Tłumik akustyczny chemoodporny

RSD-0750 - Tłumik akustyczny przepływowy okrągły chemoodporny o długości roboczej 790mm przeznaczony do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji dzięki wewnętrznemu wkładowi akustycznemu.

 

Wykonanie:

  • okrągły tłumik przepływowy 750mm,
  • wewnątrz perforowany z folia zabezpieczającą,
  • niepalna wełna mineralna,
  • grubość izolacji 100 mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741,
  • zakończenie rurowe (R)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C]

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa]

Przepływ powietrza:
Vmax= 8 [m/s]

Czynna długość:
Lr=790 [mm]

Skuteczność tłumienia:
Według tabeli w zależności od średnicy 7dB-17dB [250Hz]

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Tłumik okrągły RSD[m] - [d] - 0750 - [o]

[m] - typ materiału
[d] - średnica w mm
[o] - R-rura, M-Mufa lub F-kołnierz

Uwagi:
Dostępne zakończenia: rurowe, mufowe lub kołnierzowe.

 

Oznaczanie:

Typ RSD1 RSD2 RSD3 RSD4 RSD5 RSD6 RSD9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary

d [mm] PVC / PVC-UV PPs / PP / PE / PVDF
  D [mm] s [mm] m [kg] D [mm] s [mm]

m [kg]

0110-0750 315 3,0 8 315 3,0 6
0125-0750 315 3,0 9 315 3,0 7
0140-0750 355 3,0 10 355 3,0 7
0160-0750 355 3,0 11 355 3,0 8
0180-0750 400 3,0 12 400 3,0 9
0200-0750 400 3,0 13 400 3,0 10
0225-0750 450 3,0 15 450 4,0 11
0250-0750 450 3,0 17 450 4,0 12
0280-0750 500 3,0 19 500 4,0 14
0315-0750 500 3,0 21 500 5,0 15
0355-0750 600 4,0 24 600 5,0 17
0400-0750 600 4,0 26 600 6,0 19

Tłumienie

d [mm] Częstotliwość [Hz]
  0125 0250 0500 1000 2000 4000
0110-0750 9 17 27 29 23 15
0125-0750 8 16 26 28 21 15
0140-0750 7 14 21 23 17 10
0160-0750 7 13 20 21 18 17
0180-0750 5 12 19 21 15 10
0200-0750 4 11 18 19 15 9
0225-0750 4 10 16 18 13 7
0250-0750 4 9 14 17 12 7
0280-0750 3 7 13 14 9 4
0315-0750 3 6 12 13 7 3
0355-0750 2 6 13 14 9 3
0400-0750 1 6 8 7 3 1

Opory przepływu

Opory przepływu

22 100 47 00