RSD-1250 - Tłumik akustyczny

RSD-1250 - Tłumik akustyczny

RSD-1250 - Tłumik akustyczny przepływowy okrągły chemoodporny od długości roboczej 1290mm przeznaczony do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji dzięki wewnętrznemu wkładowi akustycznemu.

 

Wykonanie:

  • okrągły tłumik przepływowy 1250mm,
  • wewnątrz perforowany z folia zabezpieczającą,
  • niepalna wełna mineralna,
  • grubość izolacji 100 mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741,
  • zakończenie rurowe (R)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C]

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa]

Przepływ powietrza:
Vmax= 8 [m/s]

Czynna długość:
Lr=1290 [mm]

Skuteczność tłumienia:
według tabeli w zależności od średnicy 9dB-27dB [250Hz]

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Tłumik okrągły RSD[m] - [d] - 1250 - [o]

[m] - typ materiału
[d] - średnica w mm
[o] - R-rura, M-Mufa lub F-kołnierz

Uwagi:
Dostępne zakończenia: rurowe, mufowe lub kołnierzowe.

 

Oznaczanie:

Typ RSD1 RSD2 RSD3 RSD4 RSD5 RSD6 RSD9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary

d
[mm]
PVC / PVC-UV PPs / PP / PE / PVDF
  D [mm] s [mm] m [kg] D [mm] s [mm] m [kg]
0110-1250 315 3,0 13 315 3,0 10
0125-1250 315 3,0 15 315 3,0 11
0140-1250 355 3,0 16 355 3,0 12
0160-1250 355 3,0 18 355 3,0 13
0180-1250 400 3,0 20 400 3,0 15
0200-1250 400 3,0 22 400 3,0 16
0225-1250 450 3,0 25 450 4,0 18
0250-1250 450 3,0 28 450 4,0 20
0280-1250 500 3,0 31 500 4,0 23
0315-1250 500 3,0 34 500 5,0 25
0355-1250 600 4,0 39 600 5,0 28
0400-1250 600 4,0 44 600 6,0 32

Tłumienie

d [mm] Częstotliwość [Hz]
  0125 0250 0500 1000 2000 4000
0110-1250 18 27 37 40 32 20
0125-1250 16 25 35 37 30 19
0140-1250 11 21 33 34 26 17
0160-1250 11 19 31 33 27 19
0180-1250 10 18 29 31 25 14
0200-1250 10 16 29 30 24 13
0225-1250 6 15 25 26 19 10
0250-1250 9 13 25 26 19 12
0280-1250 6 12 24 25 16 9
0315-1250 4 11 18 20 10 4
0355-1250 4 9 16 17 12 4
0400-1250 3 9 13 10 6 3

Opory przepływu

Opory przepływu

22 100 47 00