RSD-1500 - Tłumik akustyczny

RSD-1500 - Tłumik akustyczny

RSD-1500 - Tłumik akustyczny przepływowy okrągły chemoodporny o długości roboczej 1540mm przeznaczony do redukcji hałasu w instalacjach wentylacji dzięki wewnętrznemu wkładowi akustycznemu.

 

Wykonanie:

  • okrągły tłumik przepływowy 1500mm,
  • wewnątrz perforowany z folia zabezpieczającą,
  • niepalna wełna mineralna,
  • grubość izolacji 100 mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741,
  • zakończenie rurowe (R)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C]

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa]

Przepływ powietrza:
Vmax= 8 [m/s]

Czynna długość:
Lr=1650 [mm]

Skuteczność tłumienia:
według tabeli w zależności od średnicy 11dB-33dB [250Hz]

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Tłumik okrągły RSD[m] - [d] - 1500 - [o]

[m] - typ materiału
[d] - średnica w mm
[o] - R-rura, M-Mufa lub F-kołnierz

Uwagi: Dostępne zakończenia: rurowe, mufowe lub kołnierzowe.

 

Oznaczanie:

Typ RSD1 RSD2 RSD3 RSD4 RSD5 RSD6 RSD9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary

d
[mm]
PVC / PVC-UV PPs / PP / PE / PVDF
  D [mm] s [mm] m [kg] D [mm] s [mm] m [kg]
0110-1500 315 3,0 15 315 3,0 11
0125-1500 315 3,0 17 315 3,0 13
0140-1500 355 3,0 19 355 3,0 14
0160-1500 355 3,0 21 355 3,0 15
0180-1500 400 3,0 24 400 3,0 18
0200-1500 400 3,0 26 400 3,0 19
0225-1500 450 3,0 30 450 4,0 22
0250-1500 450 3,0 33 450 4,0 24
0280-1500 500 3,0 37 500 4,0 27
0315-1500 500 3,0 41 500 5,0 30
0355-1500 600 4,0 47 600 5,0 34
0400-1500 600 4,0 52 600 6,0 38

Tłumienie

d [mm] Częstotliwość [Hz]
  0125 0250 0500 1000 2000 4000
0110-1500 21 33 42 45 35 25
0125-1500 20 29 39 44 34 25
0140-1500 16 25 39 43 30 21
0160-1500 13 23 38 41 29 19
0180-1500 10 21 34 36 27 16
0200-1500 11 19 34 35 26 15
0225-1500 8 16 30 33 23 13
0250-1500 8 16 28 30 20 12
0280-1500 6 14 27 28 17 8
0315-1500 5 12 23 25 15 5
0355-1500 4 11 20 21 13 4
0400-1500 4 11 16 12 7 4

Opory przepływu

Opory przepływu

22 100 47 00