EPBA2 - Podstawa dachowa redukcyjna

EPBA2 - Podstawa dachowa redukcyjna

EPBA2 - Podstawa dachowa chemoodporna typu B/I przeznaczona do mocowania wentylatorów dachowych oraz elementów końcowych wentylacji na dachu lub kominie wentylacyjnym.

 

Wykonanie:

  • podstawa dachowa płaska,
  • formowana maszynowo i spawana
  • minimalna grubość ścianki 4 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenie kołnierzowe (F)
  • łączenie przez skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Podstawa EPBA2 [m] - [o] - [d] / [A] x [B] - 1000.

[m] - typ materiału
[o] - R-rura, M-mufa lub F-kołnierz
[d] - średnica wentylatora/wyrzutni w mm
[A] - wymiar A kanału wentylacyjnego w mm
[B] - wymiar B kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ EPBA21 EPBA22 EPBA23 EPBA24 EPBA25 EPBA26 EPBA29
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary

Wielkość górna
d [mm]
Wielkość kanału
dxd [mm]
PVC / PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF / PVC-UV
    AxA
[mm]
h1
[mm]
0125 0125x0125 317 90
0160 0160x0160 360 90
0200 0200x0200 410 90
0250 0250x0250 473 115
0315 0315x0315 554 115
0400 0400x0400 660 115
0450 0450x0450 723 165
0500 0500x0500 785 165
0630 0630x0630 948 225
0800 0800x0800 1160 265
1000 1000x1000 1410 315

TAB1. Wymiary główne i grubość ścianek osprzętu z materiału PP i PPs

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-0600
A [mm] grubość ścianki S [mm]
0110-0250 4 4 6
0251-0500 4 4 6
0501-0600 6 6 6

TAB2. Wymiary główne i grubość ścianek osprzetu prostokątnych z materiału PVC i PE

B [mm] 110-250 251-500 501-600
A [mm] grubość ścianki S [mm]
110-250 3 4 5
251-500 4 4 5
501-600 5 5 5
22 100 47 00