ETV - Przejście ścienne (przepust)

ETV - Przejście ścienne (przepust)

ETV - Przejście ścienne chemoodporne do przeprowadzenia przewodu wentylacyjnego chemoodpornego (przepust ścienny) z płytą montażową.

 

Wykonanie:

  • formowane mechanicznie do d=450mm
  • minimalna grubość 3 mm lub DIN 4741
  • zakończenie rurowe (F)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Przejście ścienne ETV [m] - [o] - [D]

[m] - typ materiału
[D] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
[o] - R-rura, M-mufa lub F-kołnierz

 

Oznaczanie:

Typ ETV1 ETV2 ETV3 ETV4 ETV5 ETV6 ETV9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary

D [mm] PVC / PPs / PP / PE PVC PPs / PP / PE
  AxA [mm] L [mm] s1 [mm] s [mm] s [mm]
0110 210 500 5,0 1,8 3,0
0125 275 500 5,0 1,8 3,0
0140 290 500 5,0 1,8 3,0
0160 310 500 5,0 1,8 3,0
0180 330 500 5,0 1,8 3,0
0200 350 500 8,0 1,8 3,0
0225 425 500 8,0 1,8 3,5
0250 450 500 8,0 2,0 3,5
0280 480 500 8,0 2,3 3,5
0315 515 500 8,0 2,5 5,0
0355 555 500 8,0 2,9 5,0
0400 600 500 8,0 3,2 6,0
22 100 47 00