RMI - Wyrzutnia pozioma z siatką

RMI - Wyrzutnia pozioma z siatką

RMV - Wyrzutnia/Czerpnia pozioma z siatką nierdzewną przeciwko owadom

 

Wykonanie:

  • wyrzutnia z siatką ze stali nierdzewnej
  • formowane maszynowo, ścięta pod katem 45°
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • minimalny wolny przekrój: 58%
  • zakończenie mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Wyrzutnia RMI [m] - [o] - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
[o] - M-mufa lub F-kołnierz

Uwagi:
Wyrzutnie RMI posiadają siatkę ze stali nierdzewnej.
Wyrzutnie dostępne również w wersji RMV z siatką przeciwko ptakom (siatka materiał termoplastyczny)

 

Oznaczanie:

Typ RMI1 RMI2 RMI3 RMI4 RMI5 RMI6 RMI9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary

d [mm] PVC / PVC-C / PVC-UV PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 135 35 50 2,5 0,1 135 35 50 3,0 0,1
0063 145 35 50 2,5 0,1 145 35 50 3,0 0,2
0075 165 35 45 2,5 0,1 165 35 45 3,0 0,2
0090 170 35 50 2,5 0,1 170 35 50 3,0 0,2
0110 190 40 45 3,0 0,2 190 40 45 3,0 0,3
0125 220 45 55 2,5 0,2 220 45 55 3,0 0,3
0140 230 40 45 2,5 0,2 230 40 45 3,0 0,3
0160 260 50 45 2,5 0,2 260 50 45 3,0 0,3
0180 280 50 50 2,5 0,3 280 50 50 3,0 0,3
0200 310 55 50 2,5 0,4 310 55 50 3,0 0,4
0225 330 50 55 2,5 0,5 330 50 55 3,5 0,5
0250 360 55 60 3,0 0,6 360 55 60 3,5 0,7
0280 390 50 60 2,9 0,8 390 50 60 4,0 0,8
0315 425 50 65 4,0 1,3 425 50 65 5,0 1,5
0355 480 65 65 4,0 1,6 480 65 65 5,0 1,7
0400 520 60 60 6,0 2,4 520 60 60 6,0 2,6
0450 580 70 60 4,0 3,0 580 70 60 6,0 3,4
0500 620 65 55 4,7 4,4 620 65 55 6,0 4,9
0560 - - - - - 690 70 60 6,0 3,4
0600 730 70 60 6,0 6,2 - - - - -
0630 - - - - - 760 70 60 10,0 8,6
22 100 47 00