RMO - Wyrzutnia/Czerpnia ścienna okrągła

RMO - Wyrzutnia/Czerpnia ścienna okrągła

RMO - Wyrzutnia/Czerpnia ścienna chemoodporna

 

Wykonanie:

  • formowane ręcznie, spawana, z kierownicami pod kątem 45°
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • minimalny wolny przekrój: 58%
  • zakończenie mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Wyrzutnia RMO [m] - [o] - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
[o] - M-mufa lub F-kołnierz

Oznaczanie:

Typ RMO1 RMO2 RMO3 RMO4 RMO5 RMO6 RMI9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary_rmo1a

d [mm] PVC / PVC-C / PVC-UV PPs / PP / PE / PPs-el /PVDF
  L1
[mm]
s
[mm]
L1
[mm]
s
[mm]
0050 85 1,5 85 3,0
0063 85 1,9 85 3,0
0075 85 1,9 85 3,0
0090 85 1,8 85 3,0
0110 90 1,8 90 3,0
0125 95 1,8 95 3,0
0140 95 1,8 95 3,0
0160 100 1,8 100 3,0
0180 100 1,8 100 3,0
0200 100 1,8 100 3,0
0225 100 1,8 100 3,5
0250 100 2,0 100 3,5
0280 100 2,3 100 4,0
0315 100 2,5 100 5,0
0355 115 2,9 115 5,0
0400 115 3,2 115 6,0
0450 120 3,6 120 7,0
0500 120 4,0 120 8,0
22 100 47 00