CV-Ex

CV-Ex

CV-Ex - Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe

Wentylatory z serii CV są przeznaczone do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Opis

Zastosowanie

Wentylatory z serii CV są przeznaczone do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym, jak również znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoły.

Dostępna wersja przeciwwybuchowa wentylatorów CV zgodna z dyrektywą ATEX:

  • Ex II 2Gc Ex e II T3,
  • Ex II 2Gc Ex d II B/C T4,
  • Ex II 3Gc Ex e II T3,
  • Ex II 3Gc Ex d II B/C T4

w tym:

  • wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe CHVS 63-250 dla strefy 1 (ATEX1) i 2 (ATEX2)

Konstrukcja

Seria wentylatorów CV obejmuje nisko, średnio i wysokociśnieniowe wentylatory chemoodporne, o napędzie bezpośrednim i pasowym. W zależności od modelu wykonane są z polipropylenu, trudnopalnego polipropylenu, polichlorku winylu, polietylenu, polifluorku winylidenu, zakres temperatury stosowania od -50°C do 140°C. Wirniki z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu wyważane dynamicznie i statycznie. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń.

Silnik elektryczny

Wentylatory typu CV w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.

Wykonanie specjalne

Specjalne wykonanie wentylatorów typu CV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wszystkie wentylatory typu CV w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem “EX” występującym w nazwie danego wentylatora. Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej.

22 100 47 00