Klasyfikacja materiałów budowlanych wg EN 13501-1

Wymagania Niemiecka norma Klasyfikacja Europejska
Klasyfikacja materiału wg DIN 4102 Dodatkowe wymagania:
brak dymu
Klasyfikacja Europejska zgodnie
z normą DIN EN 13501-1
Wyroby budowlane, z wyłączeniem liniowych izolacji rur
Niepalny A
A1
A2
X A1
X A2 - s1, d0
Łatwopalny B    
Trudno zapalny B1 X B - s1, d0; C - s1, d0
  A2 - s2, d0; A2 - s3, d0; B - s2, d0; B - s3, d0; C - s2, d0; C - s3, d0
X A2 - s1, d1; A2 - s1, d2; B - s1, d1; B - s1, d2; C - s1, d1; C - s1, d2
  A2 - s3, d2; B - s3, d2; C - s3, d2
Normalnie zapalny B2   D - s1, d0; D - s2, d0; D - s3, d0; E
D - s1, d1; D - s2, d1; D - s3, d1; D - s1, d2; D - s2, d2; D - s3, d2; E - d2
Łatwopalny B3   F
 
Skrót Kryterium Zakres stosowania
S - dym Emisja dymu Wymagania dotyczące emisji spalin.
D - kapanie Kapanie z płonących części Wymagania dotyczące płonących części, które spływają.
22 899 34 03