TSS-90 - Trójnik siodłowy

TSS-90 - Trójnik siodłowy

TSS-90 - Trójnik siodłowy prostopadły pod kątem 90° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

 

Wykonanie:

  • siodłowy, kąt wcięcia <90°,
  • formowane maszynowo do 250mm
  • formowane ręcznie od 280mm
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenie mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Trójnik siodłowy TSS[m] - 90M - [d] - [d2]
[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm
[d2] - średnica odnogi w mm

 

Oznaczanie:

Typ TSS1-90M TSS2-90M TSS3-90M TSS4-90M TSS5-90M TSS6-90M TSS9-90M
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary

d
[mm]
PVC-U / PVC-C PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 20 35 3,0 0,1 20 35 3,0 0,1
0063 20 35 3,0 0,1 20 35 3,0 0,1
0075 20 35 3,0 0,1 20 35 3,0 0,1
0090 20 35 3,0 0,1 20 35 3,0 0,1
0110 20 40 3,0 0,1 20 40 3,0 0,1
0125 20 40 3,0 0,1 20 40 3,0 0,1
0140 25 40 3,0 0,2 25 40 3,0 0,1
0160 25 40 3,0 0,2 25 40 3,0 0,1
0180 25 50 3,0 0,3 25 50 3,0 0,2
0200 25 50 3,0 0,3 25 50 3,0 0,2
0225 25 50 3,0 0,3 25 50 3,5 0,3
0250 35 50 3,0 0,4 35 50 3,5 0,3
0280 35 50 3,0 0,5 35 50 4,0 0,5
0315 35 60 3,0 0,6 35 50 5,0 0,7
0355 45 50 4,0 1,0 45 50 5,0 0,8
0400 45 60 4,0 1,3 45 60 6,0 1,3
0450 45 70 4,0 1,6 45 60 6,0 1,6
0500 45 70 4,0 1,8 45 60 6,0 1,8
0560 - - - - 70 70 6,0 2,4
0600 70 70 5,0 3,7 - - - -
0630 - - - - 75 70 6,0 2,9
0700 * * * * * * * *
0710 - - - - * * * *
0800 * * * * * * * *

*na zapytanie

22 100 47 00