EEF - Zaślepki kołnierzowe

EEF - Zaślepki kołnierzowe

EEF - Zaślepki kołnierzowe do kanałów prostokątnych typu E

Zaślepki kołnierzowe do kanałów prostokątnych chemoodporne z tworzyw sztucznych.

Wykonanie:

  • zaślepka prostokątna płaska
  • na podstawie zamówienia
  • formowane i spawane
  • minimalna grubość ścianki 4 mm lub zgodnie z DIN4741 T5
  • do połączeń kołnierzowych

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiału

Temperatura maksymalna:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
Zgodny z zastosowanym materiałem

Wymiarowanie:
Kołnierz prostokątny EEF...-A=...... x B=...... [mm]

Uwagi:
Kołnierze standardowo produkowane są bez otworów montażowych.

Wersje materiałowe:

  • PVC (szary RAL 7011),
  • PPs (szary RAL 7037),
  • PP (szary RAL 7032),
  • PE (czarny),
  • PVDF (naturalny),

Oznaczanie:

Typ EEF1- EEF2- EEF3- EEF4- EEF6-
Materiał PVC PPs PP PE PVDF

Wymiary

PVC / PP / PPs / PE
Wymiar dłuższego
boku A lub B [mm]
a b c d e f/g i
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0110 30 8 5 3 10 75 0
0150 30 8 5 3 10 80 0
0200 30 10 5 3 10 80 0
0250 30 10 5 3 10 70 55
0300 40 10 7 6 15 95 55
0350 40 10 7 6 15 100 75
0400 40 15 7 6 15 100 100
0450 40 15 7 6 15 105 80
0500 40 15 7 6 15 100 100
0550 40 15 7 6 15 105 85
0600 40 15 7 6 15 100 100
0650 40 20 7 6 15 100 88
0700 40 20 7 6 15 100 100
0750 40 20 7 6 15 100 90
0800 40 20 7 6 15 100 100
0850 40 20 7 6 15 110 90
0900 40 20 7 6 15 100 100
0950 40 20 7 6 15 104 92
1000 40 20 7 6 15 100 100

Kształtki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokątnym produkowane są zgodnie z niżej wymienionymi normami:

GRUBOŚCI ŚCIANEK i WZMOCNIENIA:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubość ścianki.
DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione typ 1. Minimalna grubość ścianki.

PRZEKROJE I WYMIARY:
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym. Wymiary (arch.)
PN-C-89206:2005 - Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

INNE:
Normy wewnętrzne zakładowe CHEMOTECH.

22 899 34 03