D-PN - Przepustnica standardowa z napędem pneumatycznym

D-PN - Przepustnica standardowa z napędem pneumatycznym

D-PN - Przepustnica jednopłaszczyznowa z napędem pneumatycznym do regulacji lub blokowania przepływu w systemach wentylacji.

 

Wykonanie:

  • z siłownikiem pneumatycznym
  • formowane ciśnieniowo do d=315mm
  • formowane maszynowo od d=355mm
  • zakres pracy 0°-90°
  • szczelne przejście osi obrotowej
  • środek przepustnicy nie wymaga konserwacji
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)
  • łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Przepustnica D [m] - PN - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:
Należy podać przy zamówieniu: normalnie otwarte lub normalnie zamknięte.

 

Oznaczanie:

Typ D1-PN D2-PN D3-PN D4-PN D5-PN D6-PN D9-PN
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

 

Wymiary

Wymiary

d [mm] PVC / PVC-C / PVC-UV
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 130 35 60 103 37 3,0 0,6
0063 130 35 60 110 44 3,0 0,7
0075 130 35 60 116 50 3,0 0,8
0090 130 35 60 123 57 3,0 0,8
0110 150 40 70 133 67 3,0 0,9
0125 150 40 70 141 81 3,0 1,0
0140 150 40 70 148 88 3,0 1,0
0160 150 40 70 158 98 3,0, 1,1
0180 170 50 70 168 108 3,0 1,2
0200 170 50 70 178 118 3,0 1,3
0225 170 50 70 191 131 3,0 1,4
0250 175 50 75 203 145 3,0 1,5
0280 175 50 75 218 160 3,0 1,8
0315 175 50 75 236 178 3,0 2,2
0355 175 50 75 258 213 4,0 2,1
0400 200 60 80 281 235 4,0 2,6

Wymiary

d [mm] PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0050 130 35 60 103 37 3,0 0,6
0063 130 35 60 110 44 3,0 0,7
0075 130 35 60 116 50 3,0 0,7
0090 130 35 60 123 57 3,0 0,7
0110 150 40 70 133 67 3,0 0,8
0125 150 40 70 141 81 3,0 0,8
0140 150 40 70 148 88 3,0 0,9
0160 150 40 70 158 98 3,0 0,9
0180 170 50 70 168 108 3,0 1,0
0200 170 50 70 178 118 3,0 1,1
0225 170 50 70 191 131 3,0 1,1
0250 175 50 75 203 145 3,0 1,3
0280 175 50 75 218 160 3,0 1,4
0315 175 50 75 236 178 3,0 1,6
0355 175 50 75 258 213 4,0 1,5
0400 200 50 80 281 235 4,0 1,9
22 100 47 00