RSK - Klapa zwrotna pionowa

RSK - Klapa zwrotna pionowa

RSK - Klapa zwrotna pionowa samoczynna

Klapa zwrotna samoczynna z połączeniami mufowymi

Wykonanie:

  • pionowe
  • formowane ciśnieniowo do d=315mm
  • formowane maszynowo od d=355mm
  • zakres pracy 0°-2x90°
  • szczelne przejście osi
  • środek przepustnicy nie wymaga konserwacji
  • uszczelnienie zgodnie z normą DIN EN 12273
  • minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
  • zakończenia mufowe (M)

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:
jak dla materiału

Wymiarowanie:
Klapa zwrotna pionowa RSK [m] - [d]

[m] - typ materiału
[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

 

Oznaczanie:

Typ RSK1 RSK2 RSK3 RSK4 RSK5 RSK6 RSK9
Materiał PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Kolor kolor_pvc-u kolor-pps kolor_pp kolor_pe kolor_pps-el kolor-pvdf kolor-pvc-uv
Nazwa polichlorek
winylu
polipropylen
samogasnący
polipropylen polietylen polipropylen
samogasnący
elektroprzewodzący
polifluorek
winylidenu
polichlorek
winylu

Wymiary

Wymiary

d [mm] PVC / PVC-C / PVC-UV PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF
  L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
s
[mm]
m
[kg]
0110 155 40 75 3 0,3 155 40 75 3,0 0,3
0125 150 40 70 3 0,3 150 40 70 3,0 0,3
0140 150 40 70 3 0,4 150 40 70 3,0 0,4
0160 150 40 70 3 0,4 150 40 70 3,0 0,4
0180 170 50 70 3 0,5 170 50 70 3,0 0,5
0200 170 50 70 3 0,6 170 50 70 3,0 0,6
0225 170 50 70 3 0,6 170 50 70 3,5 0,6
0250 170 50 70 3 0,8 170 50 70 3,5 0,8
0280 170 50 70 3 0,9 170 50 70 4,0 0,9
0315 170 50 70 3 1,1 170 50 70 5,0 1,1
0355 175 50 75 4 1,4 175 50 75 5,0 1,4
0400 200 60 80 5 1,7 200 60 80 6,0 1,7
22 100 47 00