Rury wentylacyjne

Wszystkie rodzaje rur odpornych chemicznie produkowane są z materiałów termoplastycznych PCV, CPVC, PP, s-PP, s-PP-el, PEoraz PVDF. W zależności od wymiaru rury produkowane są przez formowanie ciśnieniowe lub maszynowe ze szwem wzdłuznym.
Stnadardowo rury dostarczane sa jako odcinki 5 lub 3 metrowe o średnicy nominalnej D. Istnieje mozliwość wykonania rur z jednym lub dwoma końcami mufowymi lub kołnierzowymi.

 

22 899 34 03