Materiały pomocnicze chemoodporne

Wszystkie elementy odporne chemicznie produkowane są z materiałów termoplastycznych PCV, CPVC, PP, s-PP, s-PP-el, PEoraz PVDF.
W zależności od wymiaru produkowane są przez formowanie ciśnieniowe, formowanie maszynowe lub jako segmentowe.

22 899 34 03