Regulatory przepływu i dysze

Dysze pomiarowe przepływu zaprojektowane zostały do stosowania w miejscach, gdzie agresywne lub korozyjne przepływy powietrza muszą być monitorowane.

Nominalna średnica zgodna z normami dobrana jest w sposób umożliwiający łączenie kołnierzowe lub mufowe z instalacją HVAC. Dysze pomiarowe składają się z korpusu oraz zwężki Venturiego. Profesjonalnie zaprojektowana konstrukcja oraz gładkie powierzchnie wewnętrzne dyszy zapewnia dużą dokładność pomiarów.

Dzięki zastosowaniu komory do ujemnego i dodatniego testu ciśnienia, króćce pozwalają na pomiar nawet przy minimalnym przepływie powietrza. W zależności od szybkości przepływu, zapewnia to możliwość dokonywania pomairów ciagłych. Dysze pomiarowe dostepne są w wersji krótkiej.

Regulatory przepływu dostępne w ofercie konstruowane są z połączenia dyszy pomiarowej ze zwężką Vaturiego oraz odpowiedniej przepustnicy jednopłaszczyznowej do regulacji strumienia objetościowego przepływającego powietrza.

Konstrukcja dysz pomiarowych jest zgodna z PN-EN ISO 5167-1 (Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym. Część 1: Zasady i wymagania ogólne.)

22 899 34 03