Przepustnice jednopłaszczynowe

Przepustnice składają się z całkowicie zamkniętej obudowy specjalnie uszczelnionej w miejscu montażo osi obrotu rygla. Wszystkie rodzaje przepustnic dostępne są wysokiej odporności materiałów termoplastycznych (PVC, PVC-C, PP, PPs,PPs-el, PE i PVDF).

W przepustnicach szczelnych (PVC, PP, PP-s, PP-s-el) zastosowano uszczelkę z odpornie chemicznego z elastomeru na bazie PP.
W miejscu montażu wałka obrotowego znajduje się uszczelniający O-ring zmkniety w zwartej i szczelnej obudowie.

W przepustnicach ręcznych, położenie przepustnicy od 0 ° (w pełni otwarty) do 90 ° (całkowicie zamknięty) można w każdej chwiliodczytać na skali umieszczonej na mechaniźmie regulacyjnym. Mechanizm blokowany jest odporną na korozję śrubą ze stali nierdzewnej.

W zakresie średnic od 50mm - 90mm stosowany jest pokrętło skrzydełkowe.

Dostępne są również przepustnice szczelne z uszczelnieniem zgodnie z DIN 1946-4 (Wentylacja i klimatyzacja. Systemy klimatyzacji w szpitalach.) oraz przepustnice z kołnierzami o podwyższonej wytrzymałości.

Większość wersji jest dostępne również w wykonaniu pod siłownik.

22 899 34 03